Kamis, Juli 09, 2015

Rahasia Puasa Satu Bulan Penuh

Rahasia Puasa Satu Bulan Penuh - Pada postingan kali ini membumikan pendidikan akan share perihal rahasia puasa satu bulan penuh di bulan Ramadhan. Sebagaimana pada postingan-postingan sebelumnya, membumikan pendidikan telah share mengenai hakikat puasa bagi manusia yaitu perang dengan musuh Allah Swt, ia adalah syetan. Lalu apa rahasia puasa satu bulan penuh di bulan Ramadhan? Berikut ulasannya.

Baca juga: Hakikat Puasa bagi Manusia

Puasa 1 Bulan Penuh dalam Bulan Ramadhan

Ulama menceritakan tentang rahasia atau hikmah diwajibkannya puasa sebulan penuh dalam bulan Ramadhan itu adalah bermula dari peristiwa yang cukup membuat bingung bapak Adam dan Ibu Hawa. Yaitu ketika beliau bermukim di surga kemudian melanggar larangan Allah dengan memakan buah khuldi. Dan waktu itu buah yang dimakan itu juga berhenti di kerongkongannya selama satu bulan penuh. Akhirnya bertaubat dan sesudah itu Allah mewajibkannya puasa satu bulan penuh, baik di siang maupun di malam harinya.
Rahasia Puasa Satu Bulan Penuh

Sebab kelezatan dunia itu ternyata ada 4 (empat) macam jenis, yaitu makan, minum, berhubungan badan, dan tidur nyenyak. Yang keempat macam jenis tersebut merupakan penghalang sampainya (komunikasi) seseorang hamba terhadap Tuhannya.

Adapun kewajiban bagi Nabi Muhammad Saw beserta umatnya puasa di siang hari di bulan Ramadhan, pada malam harinya diperbolehkan berbuka adalah merupakan fadlal dari Allah Swt dan kemurahan atas kami. Dan hal ini wajib disyukuri oleh seluruh umat Islam.

Hikayah Pentingnya Puasa

Diceritakan:
“Ada seorang majusi melihat anaknya tiada tahu diri dalam bulan Ramadhan makan di pasar, lalu ia menghajarnya dengan pukulan, katanya: Kenapa kamu tidak tahu diri dalam bulan Ramadhan, yang seharusnya engkau pandai menghormati umat Islam yang tengah berpuasa?
Alkisah, orang majusi itu meninggal dunia. Dan pada suatu malam seorang ‘alim mimpi bertemu dengannya. Ia berada di ranjang yang indah di surga. Ketika ditanya: Bukankah anda orang majusi, kenapa di tempat ini? Lalu dia menjawab: Betul, semula memang aku seorang majusi, tetapi menjelang maut tiba, tersentuhlah hatiku untuk memeluk Islam. Saat itu aku dengar seruan di atasku: Wahai para malaikat-Ku, jangan biarkan ia mati tersesat dengan agama majusinya, angkatlah ia menjadi seorang muslim terhormat, sebab ia telah menghormati bulan suci Ramadhan”.

Dengan menyimak ceritera tersebut di atas, hendaklah cukup menjadi pendorong (motivasi) bagi masyarakat untuk melaksanakan hak bulan Ramadhan dan menghormatinya. Karena kita harus optimis dengan anugerah iman sebagaimana yang diperoleh orang majusi dalam ceritera di atas tersebut. Ia memperoleh anugerah iman hanya dengan menghormatinya apalagi jika mau melaksanakan puasa Ramadhan penuh dengan keyakinan dan dan keikhlasan jiwanya.

Nabi Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman:
“Setiap amal baik yang dikerjakan manusia, pahalanya berlipat ganda mulai 10 sampai 700x, kecuali puasa. Sebab ia bagi-Ku dan Aku pulalah yang berhak membalas dengannya”

Dalam menanggapi pernyataan Allah Swt tersebut, para Ulama berbeda pendapat. Dengan alasan segala amal itu bagi-Nya, dan Dialah yang berhak untuk membalasnya. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:
  • Bahwasanya puasa tiada tersimpan unsur riya, seperti juga amal-amal ibadah lainnya. Karena riya itu di antara sifat-sifat manusia. Padahal puasa suatu ibadah di dalam hati, sedang amal-amal ibadah yang lain memerlukan gerakan anggota badan. Jadi puasa adalah suatu bentuk ibadah rahasia dari manusia.
  • Yang mengetahui secara pasti tentang besarnya pahala dan melipat gandakannya hanyalah Allah Swt sendiri. Berbeda dengan amal-amal ibadah yang lain yang terkadang dapat diperkirakan oleh sementara orang yang ahli.
  • Diartikan bahwa puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Swt.
  • Disandarkannya (puasa) pada-Nya, yaitu menempatkan ibadah tersebut pada tingkat mulia, dan lipat gandakan pahalanya seperti “Ka’bah = Rumah Allah”.
  • Bahwasanya tiada hajat makanan dan pemenuhan syahwat lainnya adalah setengah dari sifat-sifat Tuhan. Maka ketika pelaku puasa mendekatkan diri dengan sesuatu yang cocok dengan sifat-sifat Allah lalu disandarkan pada-Nya.
  • Maknanya seperti pada nomer 5, hanya saja dinisbatkan pada malaikat yang bersifat demikian.
  • Bahwasanya segala amal ibadah dipenuhi darinya, tuntutan-tuntutan manusia lain kecuali puasa.

Namun demikian para Ulama sepakat bahwa pernyataan Allah Swt tersebut ialah puasanya orang yang sanggup memelihara dirinya dari perbuatan dan ucapan maksiat. Nabi Saw bersabda.
 
“Barangsiapa beribadah pada bulan Ramadhan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, pasti diampuni dosa-dosanya yang terdahulu”.

Demikianlah ulasan singkat mengenai Rahasia Puasa Satu Bulan Penuh. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat dalam menjalankan puasa.

Belum ada Komentar untuk "Rahasia Puasa Satu Bulan Penuh"

Posting Komentar

Komentar yang mengandung sara, pornografi, tidak sesuai dengan pembahasan, memasukan link aktif, dan bersifat merugikan orang lain akan dihapus. Terima kasih.

Advertisemen